ยังไม่ชัดนร.ม.6กระโดดตึกดับ

ยังไม่ชัดปมเหตุ นร.ม.6 ประโดดตึก รองผอ.โรงเรียน เผย จัดกิจกรรมวันแม่จริง แต่คัดเลือกเฉพาะแม่ดีเด่น

ยังไม่ชัดปมเหตุ นร.ม.6 ประโดดตึก รองผอ.โรงเรียน เผย จัดกิจกรรมวันแม่จริง แต่คัดเลือกเฉพาะแม่ดีเด่น ไม่ได้เชิญทั้งหมด