ยังไม่ได้สรุป

‘ออมสิน’ชี้รัฐบาลยังไม่สรุปวันปิดเข้ากราบพระบรมศพ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงรัฐบาลยังไม่ได้หารือเรื่องให้ประชาชนยุติการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ เผยหากยุติจริงจะมีการแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง