ยั่งยืน

จ.พิจิตร สร้างเขื่อนแม่น้ำยมแก้ภัยแล้งอย่างยั่งยืน

จ.พิจิตร เริ่มก่อสร้างเขื่อนขนาดกลาง (ปตร.บ้านวังจิก) กักเก็บน้ำแม่น้ำยม แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน คาดแล้วเสร็จในปี 2562 เตรียมสร้างเพิ่มอีก 4 แห่งเ […]