ยาคาโบทิกราเวียร์

ผลวิจัยเผย ยาคาโบทิกราเวียร์ ช่วยป้องกันติดเชื้อ เอชไอวี

กรมควบคุมโรค เผยผลวิจัย ยาคาโบทิกราเวียร์ ช่วยป้องกัน เอชไอวี ได้ผลดีในกลุ่มชายและสาวประเภทสอง ได้มากกว่ายากินทีดีเอฟ/เอฟทีซี