ยาดม

หยุดก่อน! หากใครติด ยาดม วางลงก่อน สูดเข้ามากๆ เสี่ยงต่อภาวะ “โพรงจมูกอักเสบ”

แน่นอนว่าต้องมีหลายคนที่ติดยาดมมากๆ แต่หยุดก่อน! หากใครติด ยาดม วางลงก่อน สูดเข้ามากๆ เสี่ยงต่อภาวะ “โพรงจมูกอักเสบ”

ยาดมกอลิล่า ใช้ได้ทั้งคนและสัตว์

ยาดมกอลิล่า “พริกพิโรธ” เป็นพริกสายพันธุ์หนึ่งที่มีความเผ็ดที่สุดในโลก มีถิ่นกำเนิดจากแคว้นอัสสัม ประเทศอินเดีย ซึ่งมีภูมิอากาศค่อน