ยาต้านเชื้อโควิด19

บริษัทยาในสหรัฐฯเคาะราคา ยาต้านเชื้อโควิด19 คาดจะกลายเป็นที่ต้องการสูงในอนาคต

บริษัทกิเลียด ไซแอนซ์ ผู้ผลิตยารายใหญ่ในสหรัฐฯได้เปิดเผยราคายา “เรมเดซิเวียร์” ซึ่งเป็น ยาต้านเชื้อโควิด19 โดยราคาของยาดังกล่าวจะตกอยู่ที่ 2,340