ยาต้านโควิด-19

ไทยจ่อนำเข้าวัตถุดิบ ฟาวิพิราเวียร์ ผลิตยาต้าน โควิด-19

องค์การเภสัชกรรม ได้ติดต่อจัดซื้อส่วนผสมยาต้านไวรัสจากจีน เพื่อนำมาผลิตยาฟาวิพิราเวียร์สำหรับรักษาผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19

อย. มั่นใจ เตรียมมาตรการพร้อม สำรองยารับสถานการณ์ โควิด19

อย. เผยมาตรการเตรียมความพร้อมและการสำรองยาที่จำเป็นสำหรับรักษาผู้ป่วย โควิด19 รวมทั้งกลุ่มยาโรคเรื้อรัง เพื่อป้องกันการขาดแคลนยาในสถานการณ์โรคระบาด

‘ฟาวิพิราเวียร์’ ยาต้านโควิด-19 จากญี่ปุ่น ถึงไทยแล้ว เตรียมกระจายให้รพ.

องค์การเภสัชกรรม จัดซื้อยา ฟาวิพิราเวียร์ จากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 40,000 เม็ด มาถึงไทยเรียบร้อยแล้ว เตรียมจัดส่งให้โรงพยาบาล