ยาฟาวิพิราเวียร์

ไทยจ่อนำเข้าวัตถุดิบ ฟาวิพิราเวียร์ ผลิตยาต้าน โควิด-19

องค์การเภสัชกรรม ได้ติดต่อจัดซื้อส่วนผสมยาต้านไวรัสจากจีน เพื่อนำมาผลิตยาฟาวิพิราเวียร์สำหรับรักษาผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19

รัฐบาลไทย สั่งซื้อ ยาฟาวิพิราเวียร์ รักษาผู้ป่วย โควิด19 จากญี่ปุ่นและจีน 2.87 แสนเม็ด

รัฐบาลไทย มอบให้กระทรวงสาธารณสุข จัดหา ยาฟาวิพิราเวียร์ โดยสั่งซื้อจาก 2 แหล่งหลักคือญี่ปุ่นและจีน รวมแล้วกว่า 2.87 แสนเม็ด กระจาย

รัฐบาล สั่งซื้อ ยาฟาวิพิราเวียร์ 340,000 เม็ด สู้ โควิด19 ในไทย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้องค์การเภสัชกรรมจัดซื้อ ยาฟาวิพิราเวียร์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จากงบกลาง 1,500 ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรร