ยาสีฟัน

ผลวิจัยพบความดีงามของการ แปรงฟันแห้ง ไม่ใช่นํ้าและไม่ใช่ยาสีฟัน!

แปรงฟันแห้ง สิ่งที่คนทำคนทำตอนตื่นมาแรกๆ คือ การ แปรงฟัน ไม่ว่าจะเหตุใดก็ตาม อย่างการที่เราต้องการดับกลิ่นปาก กำจัดเศษอาหาร หรือทำการใดๆ