ยาโมลนูพิราเวียร์

ข่าวดี! “ยาโมลนูพิราเวียร์” จะถูกลงอีก 88 เท่าตัว หลังบริษัทยายักษ์ใหญ่ ไม่คิดค่าสิทธิบัตร

ข่าวดี !! บริษัทยายักษ์ใหญ่ ไม่คิดค่าสิทธิบัตร “ยาโมลนูพิราเวียร์” ทำให้ประเทศยากจน จะได้ใช้ยาถูกลง 88 เท่าตัว จาก 23,100 บาทเหลือ 264 บาทต่อคอร์ส

หมอยง เผย ยาโมลนูพิราเวียร์ เป็นยาที่ลดป่วยหนัก-แพร่กระจายเชื้อโควิดลงครึ่งหนึ่ง

หมอยง เผย ยาโมลนูพิราเวียร์ เป็นยาที่มีประสิทธิภาพช่วยลดป่วยหนักและลดการแพร่กระจายเชื้อโควิดลงครึ่งหนึ่งหากให้ภายใน 5 วัน