ยิงปืนในที่สาธารณะ

ปีใหม่เดือด ฉลองดีใจลั่นไกเปิดสงคราม ส่องวีรกรรมสุดหยาบ ยิงปืนขึ้นฟ้า ได้อะไร?

เทศกาลปีใหม่ ยิงปืนขึ้นฟ้า เพื่อฉลองความดีใจ หรือ ลั่นไกเพื่อเปิดสงคราม ส่องวีรกรรมสุดหยาบ ไม่นึกถึงคนอื่นว่าจะได้รับผลกรรมอะไรจากลูกกระสุน