ยิงใช้ยิ่งได้

เช็คด่วน! ยิ่งใช้ยิ่งได้ ปรับเกณฑ์โครงการ ขยายเวลารับ e-Voucher และเพิ่มวงเงินใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2564 ที่ประชุมครม.ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้า