ยุทธศาสตร์ชาติส่งเสริม

เตรียมของบบูรณาการกระทรวง 8.9 พันล้าน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติส่งเสริม เศรษฐกิจ ฐานราก

เศรษฐกิจ | วันที่ (17 ม.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ