ยุบพยาบาล

เดือด!! รพ.มาบตาพุด ยุบพยาบาล102ตำแหน่ง

มาบตาพุดเดือด ยุบพยาบาลกว่าร้อยตำแหน่ง บ่ายพรุ่งนี่้ ชาวบ้านกว่าพันกว่าคน นัดยื่นหนังสื่อ ต่อ ผวจ. ที่หน้าศูนย์ราชการ ชาวระยองเดือด มติสธ.สั่งยุบตำแหน่งพยาบาล102คนของโรงพยาบาลมาบตาพุด กระทบประชาชนโดยตรง ชาวบ้านเตรียมล่าราย ยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจ.ระยองเพื่อส่งต่อไปยังนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ กระทรวงสาธารณสุข ทบทวนแก้ไข มติอ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่ผ่านมา  ที่ให้ รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือโรงพยาบาลมาบตาพุดเก่า  ปรับลด ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพลง 102 ตำแหน่ง โดยให้มีพยาบาลวิชาชีพกลุ่มงานต่างๆ จำนวน16 กลุ่ม ได้เพียง 104 คนเท่านั้น จากเดิมที่มี 206 คน