ยูนนาน

ยืนยันแล้ว! เหตุ เฮลิคอปเตอร์ ตกทะเลสาบใน ยูนนาน ลูกเรือเสียชีวิตยกลำ

เฮลิคอปเตอร์ – 11 พ.ค. ทางการท้องถิ่นเมืองต้าหลี่ มณฑล ยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ยืนยันการเสียชีวิตของลูกเรือทั้งหมด

ซาก วัดโบราณ ของราชสำนัก สมัยอาณจาจักรน่านเฟื่องฟู ถูกค้นพบในยูนนาน

ซาก วัดโบราณ ที่ถูกพบ ทางสถาบันวิจัยวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีแห่งมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ของจีน รายงานว่าคณะนักโบราณดีเห็นว่าซากวัด