ย้อนความ

สมเด็จพระวันรัตย้อนความถึง “ภูมิพโลภิกขุ”

สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เล่าย้อนถึงเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจำพรรษายังวัดบวรนิเวศวิหาร ครั้งทรงผนวชอยู่ภ […]