ย้อนเส้นทาง Room39

ย้อนเส้นทาง Room39 กว่าจะมีวันนี้ได้ต้องผ่านอะไรมาบ้าง …

บนเส้นทางของนักดนตรี ไม่มีอะไรได้มาง่าย ๆ ถ้าไม่มีความพยายาม กว่าจะขึ้นมาเป็นคนดัง มีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้ นักร้องนักดนตรีทุกคนต่างก็ต้องสู้และพยายา […]