รงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒโนสถ

เรียนรู้สัญญาณเตือน อาการที่ควรรู้ ก่อนจะป่วยเป็น โรคมะเร็งตับ

โรคมะเร็งตับ ยังคงเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของมะเร็งทั้งหมด หากมีสัญญาณเตือน น้ำหนักลด ท้องอืด แน่นท้อง ควรรู้เท่าทัน ระวังป้องกันตนเอง