รถตู้รับ-ส่ง

ทหารตรวจเข้มรถตู้รับ-ส่ง นร. ทำผิดกฎหมาย จ.สุราษฎร์ฯ

ทหารร่วมขนส่งบุกตรวจรถตู้รับ-ส่งนักเรียน พบบางคันไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งไม่มีใบอนุญาต อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเสี่ยงเกิดอันตราย