รถเครน

ชนจังๆ วินาทีรถบรรทุกพัสดุ พุ่งชน รถเครน สุราษฎร์ธานี พัสดุกระจายเกลื่อนถนน (คลิป)

ชนจังๆวินาที รถบรรทุกพัสดุ พุ่งชน รถเครน ที่จอดอยู่ริมถนน ส่งผลให้พัสดุภายในรถ กระจายเกลื่อนถนน โดยทางดังกล่าวเป็นช่วงโค้งหน้ารร. จ.สุราษฎร์ธานี