รถเมล์ฟรี

ขสมก.จัดรถเมล์ฟรี ร่วมงานวันปิยมหาราช

ขสมก.จัดรถโดยสาร 7 เส้นทางให้บริการฟรี แก่ประชาชนที่เดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า […]

นั่งรถเมล์ฟรี 2 เส้นทาง ในชั่วโมงเร่งด่วน

ขสมก. เร่งแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด บริเวณที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีส้ม ตามโครงการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเริ่มให้ปร […]

ยกเลิกเดินรถ Shuttle Bus วิ่งผ่านท้องสนามหลวง 5 เส้นทาง

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ยกเลิกจัดเดินรถ Shuttle Bus วิ่งผ่านท้องสนามหลวง จำนวน 5 เส้นทาง โดยจะนำรถไปวิ่งให้บริการประชาชนในเส้นทางที่เหลืออีก 11 เส้นทาง