รถเมล์ไฟฟ้า

รัฐมนตรีช่วยฯ คมนาคม รับ ไม่กังวลสัญญาจัดซื้อจัดจ้างรถเมล์ NGV

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เผย ไม่กังวลเรื่องข้อสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง ขสมก. กับ บริษัทเบสท์ริน กรุ๊ป คู่สัญญา แต่ขณะน […]