รพ.มงกุฏวัฒนะ

ไปไม่เป็น! หมอจรสดาว เผย ชีวิตหลังจากนี้ไม่รู้จะไปต่ออย่างไร หลังโดนไล่ออก

จากกรณี พญ.จรสดาว ริมพณิชยกิจ รพ.มงกุฏวัฒนะ ถูกไล่ออกจากการเป็นแพทย์ของรพ. หลังรพ.มงกุฎวัฒนะ มีนโยบายชัดเจนไม่รับผู้ร่วมงาน

ยอมแล้วจ้า! สปสช.ต่ออายุ รพ.มงกุฏวัฒนะอีก 1 ปี

สปสช. มีแนวโน้มที่จะยอมขยายเวลาให้โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะอีก 1 ปีในการเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อผ่าตัดหัวใจได้ตามปกติ แม้จะตรงตามกฎเกณฑ์บางข้อก็ตาม