รวมถึงชาวต่างชาติที่มาอาศัยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร

พ่อเมืองกาญจน์ นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมตักบาตร ครบรอบ 1ปี วันสวรรคต ร.9

จังหวัดกาญจนบุรี พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมถึงชาวต่างชาติที่มาอาศัยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมทำกิจกรรมในวันที่ 13 ตุลาคม ครบวันสวรรคต 1 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ อย่างถ้วนหน้า