รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย

รองนายกรัฐมนตรี นำเครือข่ายประกาศเจตนารมณ์ “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย”

รองนายกรัฐมนตรี นำเครือข่ายประกาศเจตนารมณ์ “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ผลิตสื่อดี และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวั […]