รว้าย รว้าย

9 วลีฮิตติดปากของวัยรุ่น 2018 มีอะไรบ้าง

ทุกวันนี้จะเห็นว่ามีศัพท์วัยรุ่นและวลีแปลกเกิดขึ้นใหม่แทบทุกวัน โดยเฉพาะคำแสลงหรือประโยคคล้องจอง ไม่ว่าจะมาจากรายการต่าง ๆ หรือในโซเชียล ที่เดี๋ยวก็มี […]