รศ. ดร.กิริยา กุลกลการ

ลูกจ้างเสี่ยง ตกงาน 11.8 ล้านคนในปี 64 หลังสถานประกอบราว 4 แสนแห่งการเจอปัญหาสภาพคล่อง

ตกงาน — รศ. ดร.กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวในการเสวนาเรื่องการจ้างงานและคุ้มครองแรงงานหลังโควิด