รศ.ดร.วิลาสินี

มติบอร์ดไทยพีบีเอสเลือก “รศ.ดร.วิลาสินี” นั่งผอ.คนใหม่

มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีมติเลือก “รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล” เป็น ผอ.ไทยพีบี […]