รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล

ล็อคดาวน์พื้นที่เสี่ยงหรือไม่? แพทย์ศิริราช กังวล โควิด19 เข้าใกล้กทม.

โควิด19 — รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล