รหัสชีวิต!

รหัสชีวิต! ป่อเต็กตึ๊ง ร่วมส่งเสริมการศึกษาสร้างอนาคตเด็กไทย

รหัสชีวิต! มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมส่งเสริมโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้าย และทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ประจำปี2561