รองนายก

“วิษณุ” เตือนระมัดระวังให้ความเห็นรธน. มาตรา1 เหตุละเอียดอ่อน

“วิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี ชี้ ม.116 เอาผิดได้ทุกสมัย ไม่ใช่เฉพาะยุคคสช. เตือนระมัดระวังให้ความเห็นมาตรา 1 ในรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่ […]