รองประธานสภาฯ

“สุชาติ'” เฉือน อนค. นั่งรองประธานสภาฯ คนที่ 1

มติที่ประชุมเสียงข้างมาก โหวตเลือก นายสุชาติ ตันเจริญ ส.ส. จังหวัดฉะเชิงเทรา ของพรรคพลังประชารัฐ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 หลังเฉือนชนะคะแนน […]