รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ

รองปธน.สหรัฐฯ แหกกฎ เยี่ยมผู้ป่วยโดย ไม่สวมหน้ากากอนามัย

ไมก์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ผู้นำกองปฏิบัติการต่อต้านไวรัส โควิด-19 เดินทางเยือนคลินิกมาโย โดย ไม่สวมหน้ากากอนามัย