รองปลัด วธ.

ครม.ตั้ง “ยุพา” นั่งรองปลัด วธ. โยก 5 บิ๊กเป็นผู้ตรวจฯ

ครม.ตั้ง “ยุพา ทวีวัฒนกิจบวร” นั่งเก้าอี้รองปลัด วธ. โยก “เกรียงศักดิ์-ประทีป-สมเกียรติ-ศิริพรรณ-ประดิษฐ์” นั่งผู้ตรวจราชการ วธ.   นายวีระ โรจน์พ […]