รองพ่อเมือง

เช็คที่นี่!! คำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย รองพ่อเมือง กว่า 53 ตำแหน่ง

รองพ่อเมือง |วันที่ (13 ธ.ค.) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 ฉบับ ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด