รองหัวหน้าพรรคกล้า

“พงศ์พรหม” มาเดือด! ผ่าปัญหาป่าหัวโล้น จวกข้าราชการเลวบางคนเอี่ยว ถ้าสมัยก่อนถูกกุดหัวแล้ว!!

“พงศ์พรหม” ยามะรัต รองหัวหน้าพรรคกล้า แสดงความเห็นเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่า จนภูเขาเป็นหัวโล้นว่า ภูเขาหัวโล้น สมเด็จย่า และในหลวง