รองอธิบดีกรมชลประทาน

รองอธิบดี กรมชลประทาน ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน พื้นที่ จ.นครสวรรค์ และ จ.พิจิตร

กรมชลประทาน วันนี้ (19 กรกฎาคม 2563) 13.30 น. นายวีระกร คำประกอบ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ พร้อมคณะกรรมาธิการฯ

ชป.ลุยช่วย ภัยแล้ง ไม่ถอย ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ ภัยแล้ง ยังคุกคามในหลายพื้นที่ของประเทศ กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าเฝ้าระวังและช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง

รองอธิบดีชป. เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ ผ่าน VDO Conference

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ เช้าวันนี้ (7 พ.ค. 63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

กรมชลประทาน ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

วันนี้(13 ม.ค. 62) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 2/2563

ลงพื้นที่ติดตามการใช้น้ำในลุ่มน้ำน่าน จ.พิษณุโลก เพื่อสร้างการรับรู้และขอให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2562) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมทั้งนายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผส.ชป.3 และผู้บริหารของสำนักงานชลประทานที่ 3 ลงพื้นที่ […]