รองเท้าเก่า

‘พระพยอม’ลื่นล้มหัวฟาดพื้น เตือนญาติโยมอย่าเสียดายรองเท้าเก่า

จากกรณี “พระพยอม กัลยาโณ” ลื่นล้มหน้ากุฏิ ขณะเดินทำวัตรเช้า ทำให้หัวฟาดกับขอบพื้นยกระดับหัวแตกเย็บถึง 11 เข็ม ล่าสุด อาการอาพาธดีขึ้นแล้ว