รองเท้าเปียก

ฝนตกบ่อย วิธีลดปัญหากลิ่นอับชื้น ทำความสะอาดเสื้อผ้า – รองเท้าเปียก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ ช่วงนี้ฝนตกบ่อย เสื้อผ้าและ รองเท้าที่เปียก ชื้นจากฝนตก ต้องทำความสะอาดอย่างถูกวิธี