รอบ 10ปี

พายุถล่ม “เวนิส” น้ำท่วมพื้นที่กว่า 75% ร้ายแรงที่สุดรอบ 10ปี เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต 6 คน

พายุถล่ม “เวนิส” พื้นที่กว่า 75% น้ำท่วมร้ายแรงที่สุดรอบ10ปี เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต 6 คน