รอยซ์

ป.ป.ช.ตั้ง 9 กรรมการสอบสินบน ‘โรลส์-รอยซ์’ เอี่ยว รมต.คค.ปี 47-48

นาย สรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้ง 9 คน เป็นองค์คณะไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีรั […]