รอยพระพุทธบาทพลวง

คิวรถมั่นใจนำผู้แสวงบุญขึ้นเขาพระบาทพลวง นมัสการรอยพระพุทธบาทไร้ปัญหา

คิวรถที่จะนำผู้แสวงบุญเดินทางขึ้นสู่เขาพระบาทพลวง ยืนยันมีการเตรียมแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น หากมีผู้ไม่สามารถเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง