ระงับการใช้ Neuronox

อย. เรียกเก็บคืนยาฉีด Neuronox จากเกาหลี ทุกรุ่นการผลิต

อย. เรียกเก็บคืนยาฉีด Neuronox จากเกาหลี เลขทะเบียน 1C 5/60 (BF) หลังพบปลอมแปลงข้อมูลผลวิเคราะห์ และใช้สารตั้งต้นที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน