ระงับบัญชี

“ทวิตเตอร์” ระงับ 2 บัญชี “เยาวชนปลดแอก-ฟอร์ดทัตเทพ” แกนนำ

“ทวิตเตอร์” ระงับ 2 บัญชี “เยาวชนปลดแอก-ฟอร์ดทัตเทพ” ทวิตเตอร์บัญชี @FreeYOUTHth ซึ่งเป็นของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ถูกปิดการใช้งานกะทันหัน และยัง