ระงับวีซ่า

ลาว ประกาศ! ระงับวีซ่านักท่องเที่ยว หลังโควิด19ระบาดหนักในประเทศ

สำนักนายกรัฐมนตรีลาว ประกาศ ระงับวีซ่านักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาจากหรือแวะพักเปลี่ยนเครื่องในประเทศ หลังโควิด19 ระบาดหนัก