ระงับโฆษณา

ฟันแล้ว! ระงับโฆษณา 6 ผลิตภัณฑ์.

กสทช. และอย. เผยมี 4ช่อง 6 ผลิตภัณฑ์เสริมที่โฆษณาเกินจริง โดยกสทช. จะสั่งให้ระงับการออกอากาศ ภายในวันนี้