ระดับสูง

เปิดรับสมัครหลักสูตรการบริหารรระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.)

แพทย์อินเตอร์ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.) รุ่น 3 ปีการศึกษา 2562 รับเฉพาะผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั […]