ระทึก_รถนักท่องเที่ยวขึ้นยอดภูเรือ เกิดไฟไหม้ทั้งคัน