ระนาดเสริมเขี้ยว

ทนายชี้! ติดระนาดเสริมเขี้ยวได้ ไม่ผิดกฎหมาย

ทนายความเมืองหมอแคนชี้ ตลาดดังเมืองขอนแก่นสามารถติดตั้งเครื่องบังคับเดินรถทางเดียว หรือ “ระนาดเสริมเขี้ยว” ได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพราะเป็นที่ส่วนบุคคล และมีการทำเครื่องหมายแจ้งเตือนไว้ชัดเจน