ระบบจีพีเอส

ขนส่งฯ คุมเข้มรถตู้โดยสารต้องติด GPS

กรมการขนส่งทางบกรถตู้ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับรถตู้ให้ติดตั้งระบบจีพีเอส หากฝ่าฝืนอาจถูกยึดใบขับขี่ได้ ติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าว คุณสุภัชชา อินทรฤทธิ์